ro-ROen-GB
Operatorul de program

Conform Memorandumului de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 88/12.12.2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009 – 2014, Ministerul Justiţiei este Operator de Program pentru următoarele programe de finanţare:

 

- RO20– Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex
- RO23 – Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate
- RO24 – Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare

Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Program RO20

RO20 – Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex

Obiectivul principal: abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex 

 

Obiectivul specific: reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane

 

Buget: 4.705.882,35 Euro (din care 4.000.000 Euro grant Norvegia şi 705.882,35 Euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată  de Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei)

 

Parteneri de program: Directoratul Poliţie Norvegiene  şi Consiliul Europei

 

Durata programului: 2013 - 2017

 

Programul va fi implementat prin:
                • Derularea a 2 proiecte pre-definite
                • Organizarea unui apel de proiecte având 3 arii prioritare de finanţare, şi anume:​
    
            “Sprijinirea reţelei de unităţi în contextul Legii privind violenţa domestică”,
                 
prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 1.294.539 Euro
    
            “Activităţi de conştientizare şi sensibilizare”, prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 
                 529.412 Euro
    
            “Activităţi de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenţei
                 domestice”, prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 452.941Euro

 

Program RO23

RO23 - Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate

Obiectivul principal: Îmbunătăţirea sistemului de servicii corecţionale în concordanţă cu documentele internaţionale relevante cu privire la drepturile omului.

Obiectivul specific: Creşterea eficienţei sistemelor penitenciar şi de probaţiune din România.

Buget: 9.411.765 Euro (8.000.000 Euro grant Norvegia + 1.411.765 Euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată  de Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei).

Parteneri de program: Serviciile Corecţionale Norvegiene

Durata programului: 2013 - 2017

 

Programul va fi implementat prin derularea a 6 proiecte pre-definite

 

Program RO24

RO24 – Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare

 

Obiectivul principal: Un sistem judiciar român mai echitabil şi mai eficient în contextul implementării noilor coduri juridice

 

Obiectivul specific: Dezvoltarea capacităţii sistemului judiciar din România în vederea implementării corespunzătoare a noilor coduri juridice

 

Buget: 9.411.765 Euro (8.000.000 euro grant Norvegia + 1.411.765 Euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată  de Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei)

Parteneri de program:
Administraţia Instanţelor din Norvegia şi Consiliul Europei


Durata programului: 2013
- 2017


Programul va fi implementat prin derularea a
3 proiecte pre-definite

Copyright 2023 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.