ro-ROen-GB
Contact

Ministerul Justiţiei

Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5

E-mail: norwaygrants@just.ro [1]

www.just.ro

 

[1] norwaygrants@just.ro The email address can also be used for reporting on irregularities

 

Map

 

 

Copyright 2023 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.